Dweilorkest De Boljeiers

Over Dweilorkest De Boljeiers:


Speeltijden nr 9

11:00 uur opening
12:00 A - De Roskam  (Route)
13:30 C - Het Hertenkamp  (Route)
15:00 N - Hoofdpodium  (Route)
16:45 H - Cafe 61  (Route)
17:30 uur Finale

Plattegrond

Dweilorkest De Boljeiers in actie op de Bemmelse Dweildag 2019

15e plek


Eerdere deelnames:

2019 - 15e plek (video)
*registratie pas kloppend vanaf 2004