Veiligheid en regelgeving

Ook aan de organisatie van de Bemmelse Dweildag worden steeds strengere veiligheidseisen gesteld. We willen er met z’n allen een groot muziekfeest van maken, maar met vele duizenden bezoekers ontkomen we niet aan belangrijke regeltjes die voor ons aller veiligheid zijn.

Zowel bezoekers als deelnemende orkesten dienen zich te houden aan onderstaande regels:

  • Het is verboden zaken mee te nemen als: alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk
  • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers
  • Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging en hulpdiensten
  • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren
  • Overtredingen van de huisregels kan verwijdering van het terrein als gevolg hebben
  • Op het Bemmelse Dweildag-parcours is op de dag zelf vanaf 10.00 uur géén gemotoriseerd verkeer toegestaan