Jurering en juryreglement

Juryreglement Bemmelse Dweildag

Dit juryreglement is alleen bedoeld voor de orkesten die zich inschrijven voor de wedstrijdklasse.
In de wedstrijdklasse wordt tijdens de winterdweildag door de orkesten opgetreden op 4 verschillende podia. Maximaal 15 dweilorkesten kunnen deelnemen aan deze klasse.
Elk orkest wordt bij elk optreden beoordeeld door 2 juryleden. De juryleden vullen een juryrapport in waarbij 6 onderdelen zijn voorzien van een 7 puntschaal. Een van de onderdelen telt dubbel waarmee er per jurylid 49 punten te vergeven zijn. Van de in totaal 8 juryleden beoordelen er 4 op muzikaliteit en 4 op show.

Muzikaliteit

Onder muzikaliteit vallen de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur de verscheidenheid hiervan.
In het juryrapport wordt dit als volgt weergegeven:

 • Zuiverheid (2x);
 • Balans, totale sound en klankkleur;
 • Diversiteit van de arrangementen, wordt er gebruik gemaakt van meerstemmigheid, muzikale verassingen, solo’s en afwisseling qua genre;
 • Uitvoering, wordt er gelijk gespeeld, aangezet en gearticuleerd;
 • Dynamiek, maakt het orkest gebruik van hard en zacht;
 • Ritmiek, maakt het orkest gebruik van tempowisselingen, en weet het temposchommelingen te voorkomen?

Show

Wikipedia wijst, als je show intoetst, direct door naar drie mogelijkheden, waaronder een Theatershow. Op de Bemmelse Dweildag wordt dit door de jury breder getrokken. Een show dient ertoe mensen te vermaken. Show kan natuurlijk een ingestudeerde ‘theatershow’ zijn, maar het show element van een enthousiast dweilorkest wat het publiek op de tafel weet te krijgen is zeker niet kleiner!
De showjuryleden op de Bemmelse Dweildag beoordelen voor het onderdeel show op de volgende onderdelen:

 • Interactie (2x), brengt het orkest emotie over, een traan of een hele polonaise
 • Enthousiasme, straalt het plezier van het orkest op het podium af?
 • Presentatie/ Uitstraling, hoe presenteert het orkest zich op, rond en/of bij het podium, staat er een collectief of staan er individuele muzikanten?
 • Amusementswaarde, weet het orkest het publiek te boeien?
 • Diversiteit van het repertoire, wordt er afgewisseld, wordt er met stijlen gespeeld?
 • Originaliteit, weet het orkest zich te onderscheiden van de andere orkesten op de Bemmelse Dweildag?

Eén Nederlands kampioen:

Voor zowel show als voor muzikaliteit zal de uitslag bekend gemaakt worden. De orkesten die het hoogst zijn geëindigd in deze categorieën zullen een oorkonde krijgen met de titel‘Kampioen Show’ en ‘Kampioen Muzikaal.’
Het orkest dat, over alle vier de optredens, de meeste punten heeft behaald wordt: ‘Nederlands Kampioen Dweilorkesten